การตรวจสภาพรถเพื่อเข้าร่วมงานปั่น TC 100 Extreme

การตรวจสภาพรถเพื่อเข้าร่วมงานปั่น TC 100 Extreme

The InfoVisual.info site uses images to explain objects.

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อตรวจสภาพของจักรยานที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมให้มีความพร้อมสมบูรณ์ในระดับที่ปลอดภัยเพียงพอต่อการร่วมกิจกรรม
 2. ความปลอดภัยของผู้เป็นเจ้าของจักรยานคันดังกล่าว
 3. เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารวมการแข่งขันท่านอื่น ที่อาจได้รับผลกระทบจากความบกพร่องของจักรยานที่มีสภาพไม่เหมาะสม

การตรวจสภาพ

 1. ตรวจเช็คสภาพจักรยานโดยทั่วไป
  – ตรวจดูด้วยสายตาถึงสภาพของจักรยานโดยรวมว่ามีจุดใดบนตัวจักรยานที่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์จนอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่น ชุดล้อหลวมคลอน นัทยึดชิ้นส่วนหรืออะไหล่ประกอบรถในจุดสำคัญๆไม่ครบถ้วนตามที่ควรจะเป็น
  – ตรวจดูสภาพล้อจักรยานว่าไม่มีรอยแตกร้าวของล้อ และซี่ลวดมีครบทุกซี่
 2. ตรวจเช็คระบบห้ามล้อ
  – ตรวจดูอย่างละเอียดถึงประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อทั้งระบบ ว่ายังทำงานได้อย่างสมบูรณ์ทั้งล้อหน้าและล้อหลัง นัทยึดก้ามเบรค ยึดผ้าเบรกยังแน่นดี
  – ตรวจดูสภาพสายเบรกว่าไม่มีสายสลิงบางส่วนหักขาดจากกันจนอาจจะทำให้เกิดสายเบรกทั้งเส้นขาดโดยสมบูรณ์เมื่อมีการใช้เบรกอย่างรุนแรงหรือกระทันหัน
  – ตรวจดูว่าใช้ผ้าเบรกถูกประเภท ตรงกับชนิดของขอบล้อจักรยานที่จะใช้ร่วมกิจกรรม
  – ตรวจดูสภาพของผ้าเบรกว่ามีการสึกหรอไปมากน้อยเพียงใด โดยรถจักรยานที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ต้องมีสภาพผ้าเบรกทั้งชุดหน้าและชุดหลังสมบูรณ์โดยร่องรีดน้ำยังมีอยู่ชัดเจนหรือไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของผ้าเบรกใหม่ (เนื่องจากอาจมีฝนตกระหว่างการทำกิจกรรม)
 3. ตรวจเช็คสภาพยาง
  – ตรวจเช็คสภาพยางหน้าและยางหลังว่า ยังมีดอกยางเหลือไม่ต่ำกว่าจุดที่ยางยี่ห้อนั่นกำหนดไว้
  – ตรวจว่าจักรยานคันดังกล่าวใช้ยางผิดประเภทที่ไม่เหมาะกับสภาพเส้นทางการทำกิจกรรมที่อาจจะเจอทั้งถนนแห้งและถนนเปียกหรือไม่
  – ตรวจเช็คสภาพยางว่า ไม่มีร่องรอยการปริ ฉีกขาดของยางไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของยาง รวมทั้งการแตกลายงาของเนื้อยาง
 4. ตรวจเช็คชุดควบคุมรถจักรยาน
  – ตรวจเช็คดูว่าชุดอุปกรณ์ควบคุมบังคับรถจุดต่างๆ ถูกยึดติดแน่นตามมาตรฐานการประกอบรถ ไม่มีสิ่งใดขาดหาย
 5. ตรวจเช็คชุดขับเคลื่อน
  – ตรวจเช็คดูสายเกียร์ทั้งระบบว่า ไม่มีส่วนใดของสายสลิงขาดจนอาจจะทำให้สายเกียร์ขาดทั้งเส้นในระหว่างการร่วมกิจกรรม
  – ตรวจดูโซ่จักรยาน ว่ามีสภาพสมบูรณ์ ไม่หย่อนเกินไป และข้อต่อโซ่ทุกข้อต้องสมบูรณ์ ไม่อ้าออกซึ่งอาจจะทำให้โซ่ขาดได้

ถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจพบข้อบกพร่องใด และได้แจ้งให้เจ้าของจักรยานคันดังกล่าวทราบเพื่อนำไปแก้ไขก่อน เป็นหน้าที่ของเจ้าของจักรยานคันดังกล่าวเองที่จะต้องเป็นผู้ดำเนินการปรับแก้ หรือเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นใหม่ เพื่อให้ผ่านเงื่อนไขการตรวจเช็คทุกหัวข้อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *